Sacred Dance

In Sacred Dance, ook wel Sacrale Dans of Meditatieve Dans genoemd, ligt het accent op beleving van de dans.                    Sacred betekent heilig, welk woord is afgeleid van 'heil' en kunt verstaan als 'heel' en 'helend'.                                                         De dansen bestaan uit eenvoudige choreografieën en danservaring is hierbij niet nodig. Er is veel herhaling en meestal wordt in kringvorm gedanst rondom een symbolisch gecreëerd midden vaak met bloemen, kaarsen of beeld.

Sacred dance is heerlijk bewegen op muziek, maar biedt zoveel meer. Elke schijnbaar eenvoudige beweging of gebaar met aandacht uitgevoerd, hoe klein ook, kan van invloed zijn op je hele wezen en je diep raken. De dansen kunnen zowel verstillend als uitbundig en vrolijk van karakter zijn en van alles daar tussen in en er wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten muziek: klassiek, modern, religieus, folklore.

Door te dansen wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je bron, je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding met jezelf, je medemens in de kring en dat wat ons te boven gaat.