Sacred Dance

In Sacred Dance, ook wel Sacrale Dans of Meditatieve Dans genoemd, ligt het accent op beleving van de dans.                    Sacred betekent heilig en kan verstaan worden als 'heel' en 'helend'. Het is een dansvorm die uitnodigt tot verdieping.               De dansen bestaan uit eenvoudige choreografieën en danservaring is hierbij niet nodig. Er is veel herhaling en meestal wordt in kringvorm gedanst rondom een symbolisch gecreëerd midden vaak met bloemen, kaarsen of beeld.

Sacred dance is heerlijk bewegen op muziek, maar biedt zoveel meer. Elke schijnbaar eenvoudige beweging of gebaar met aandacht uitgevoerd, hoe klein ook, is van invloed op je hele wezen en kan je diep raken. De dansen zijn van rustig tot uitbundig en vrolijk van karakter en van alles daar tussen in. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten muziek waaronder klassiek, modern, religieus, folklore.

Door te dansen wordt iets aangeraakt, het unieke van jou als mens met je hele wezen of zijn. Er ontstaat ruimte voor verbinding met jezelf, je medemens in de kring en dat wat je te boven gaat.