Sacred Dance

In Sacred Dance, ook wel Sacrale Dans of Meditatieve Dans genoemd, ligt het accent op beleving van de dans.                    Sacred betekent heilig, welk woord is afgeleid van 'heil' en zoveel als 'heel' of 'gezond' betekent. Het is een vorm van meditatie, maar dan meditatie in beweging. De dansen bestaan uit eenvoudige choreografieën.                                           

Danservaring is hierbij niet nodig! Er is veel herhaling en meestal wordt in kringvorm gedanst rondom een symbolisch gecreëerd midden vaak met bloemen, kaarsen of beeld.

Sacred dance is heerlijk bewegen op muziek, maar kan je zoveel meer bieden. Elke schijnbaar eenvoudige beweging of gebaar met aandacht uitgevoerd, hoe klein ook, is van invloed op je hele wezen en kan je diep raken. De dansen kunnen zowel verstillend als uitbundig van karakter zijn en van alles daar tussen in en er wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten muziek: klassiek, modern, religieus, folklore.

Door te dansen wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je bron, je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding met jezelf en het ontdekken en doorvoelen van onbewuste emoties en patronen. Maar ook verbinding met je medemens in de kring en het Ongeziene, de Bron, de Stilte, het Geheim.


In deze opname verschillende Sacrale Dansen van het Art for peace-project The 'Misa Criolla' by Nanni Kloke.

Opgenomen in de Dominicuskerk van Amsterdam tijdens de Vredesweek in september 2018.