Labyrint

Een labyrint is een kruisingsvrij, slingerend pad dat je langs een aantal wendingen naar het centrum leidt en weer terug naar buiten. De oudst bekende afbeeldingen van labyrinten zijn zo’n 4000 jaar oud. Op verschillende plaatsen in de wereld en ook in Nederland liggen oude, maar ook recent gecreëerde labyrinten. Allemaal volgens een vast patroon en als je je laat leiden door het pad kom je vanzelf in het midden terecht.

Het labyrint past in deze tijd waarin steeds meer belangstelling is voor bezinning en bezieling en je kunt het labyrint dan ook lopen met een vraag of met een thema dat je bezighoudt.

Maar het leent zich ook uitstekend om je hoofd leeg te maken; het is een ontspannen vorm van (loop) meditatie en vaak brengt het je meer innerlijke rust.

Er bestaan verschillende vormen van labyrinten en buiten in het gras bij Dûnspleats De Wite Fûgel ligt een klassiek labyrint met 7 paden. Het is mogelijk het labyrint onder begeleiding te lopen eventueel in combinatie met Sacred Dance, zowel individueel als met een groep.