Labyrint

Een labyrint is een oeroud archetype, dat verbonden is met transformatie en in vrijwel alle culturen voorkomt en daardoor een universele betekenis heeft.  De oudste bekende afbeeldingen van labyrinten zijn zo’n 6000 jaar oud. Op vele plaatsen in de wereld en ook in Nederland liggen oude, maar ook recent gecreëerde labyrinten. Allemaal volgens een vast patroon (waarvan er overigens verschillende zijn): een kruisingsvrij, slingerend pad, dat de loper langs een aantal wendingen naar het centrum voert en weer terug naar buiten.

Als je je laat leiden door het pad kom je vanzelf in het midden terecht.

De vorm nodigt je uit je innerlijke weg te gaan, soms ook een innerlijke pelgrimage genoemd. Wat je binnen gevonden hebt, draag je weer mee naar buiten. Je begint waar je eindigt, je eindigt waar je begint.

Je kunt het labyrint ook lopen met een vraag of met een thema dat je bezighoudt.

En het leent zich ook uitstekend om even je hoofd leeg te maken en rust te vinden. Het is een vorm van (loop) meditatie. In vrijwel alle gevallen brengt het je meer innerlijke rust, heling en acceptatie; een besef van verbondenheid.

Er bestaan verschillende vormen van labyrinten en buiten in het gras bij Dûnspleats De Wite Fûgel ligt een klassiek labyrint met 7 paden. Het is mogelijk het labyrint onder begeleiding te lopen eventueel in combinatie met Sacred Dance, zowel individueel als met een groep.